s

Ouderraad

Samenstelling:

  • Voorzitter: Jürgen Craeymeersch
  • Ondervoorzitter: Olivier Debruyne
  • 1ste Penningmeester: Kevin Dossche
  • 2de Penningmeester: Kim De Ketelaere
  • Secretaresse: Charlotte Van Thournout
  • Leden: Cathérine De Neve, Dries Minne, Ann Reynaert, Benedikt Laloo, Wendy Expeels, Ruth Expeels, Daniella Annys, Tine Proot, Marjan Desmet, Saar Muylaert

Functie:

De ouderraad stimuleert het participatief klimaat op school door volgende taken:
  • informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren met alle ouders via de gesloten Facebookgroep https://www.facebook.com/groups/ORDeRegenboog/
  • ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen
  • de school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, in overleg met de directie en het schoolteam
  • inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden

De ouderraad is dus een “informele brug” tussen school en ouders.

De ouderraad houdt zich niet bezig met individuele situaties, maar levert een positieve bijdrage naar de school en de kinderen toe.

De ouderraad bestaat uitsluitend uit ouders van kinderen die in De Regenboog schoolgaan.

De samenstelling en mandaten van de ouderraad worden jaarlijks herbekeken.

De vergaderingen worden telkens bijgewoond door 2 leerkrachten en de directie.

Er zijn ongeveer 4 algemene vergaderingen per jaar.

Van leden wordt verwacht om deel te nemen aan deze algemene vergaderingen, om aanwezig te zijn en zich in te zetten tijdens activiteiten en om mee te werken aan een positief klimaat op school.

Daarnaast zijn er frequentere werkgroepvergaderingen, al naargelang de geplande activiteiten. De leden van de ouderraad zijn niet verplicht om deel te nemen aan de wergroepen.

De ouderraad staat steeds open voor suggesties. Ook niet-leden kunnen een punt op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen. Let wel! De leerkracht blijft steeds de eerste lijn om persoonlijke problemen te bespreken. In tweede instantie kan er steeds contact opgenomen worden met de directie. De ouderraad komt niet tussenbeide bij individuele situaties, en zal in dit geval gesprek op school aanmoedigen.

Ook nieuwe leden worden steeds met open armen ontvangen.

En helpende handen zijn ook altijd welkom. We organiseren hele toffe activiteiten, waarvoor zowel mankracht als verfijnde organisatietalenten nodig zijn. Misschien kun jij ons een tent lenen, ben je heel creatief, of kun je een uurtje helpen achter de bar… Misschien kun jij heel goed grimeren, of bak je lekkere taarten… Alle talenten die worden ingezet voor de ouderraad, worden beloond met lachende kindersnoetjes… En daar doen we het voor!

Contact opnemen met de ouderraad

Tot binnenkort!